"Let's your Futures Bright"

Faculty Members

Mahesh Kumar Shrestha
Hari Prasad Pathak
Rama Rupakheti
Bishnu Kumar Shrestha
Pabitra Shrestha
Januka Lamsal Silwal
Ramesh Nepal
Keshari Maya Rana
Sabitra Pathak
Sujita Shrestha
Tara Devi Shrestha
Manju Bisunke
Rupi Thapa Magar
Bhoj Kumari Gidel
Tilak Thapa Magar
Hari Shrestha
Priciple image
Mahesh Kumar Shrestha
Mahesh Kumar Shrestha
Phone No.: 9849710725
Subject: English
Address: Siddhalek-1, Kalidaha, Dhading
Priciple image
Mahesh Kumar Shrestha
Mahesh Kumar Shrestha
Phone No.: 9849710725
Subject: English
Address: Siddhalek-1, Kalidaha, Dhading